درباره ما

هیات شطرنج شهرستان بیرجند

درباره ما

  فعالیت هیات از سال 1384 همزمان با تقسیم استان خراسان بزرگ به 3 استان آغاز گردید. این هیات تا کنون 3 دوره داوری درجه  3  و      3دوره مربیگری درجه 3 برگزار نموده است. برگزاری مسابقه جدول بسته ریتد بهار 1391 مسابقات ریتد برگزار شده :جام خاوارن (استاندارد و بلیتس)بهار 94