آرشیو اخبار

موتور شطرنج ایران به راه افتاد, ایران در آسیا جایگاه خود را یک رتبه افزایش داد

موتور شطرنج ایران به راه افتاد, ایران در آسیا جایگاه خود را یک رتبه افزایش داد

  • کاربر: جواد میزانی

ایران در فهرست ریتینگ اول ماه اگوست میلادی که امروز منتشر شد با افزایش میانگین ریتینگ ده بازیکن برتر از ۲۴۷۳ به ۲۴۹۲ از رده ۴۶جهان به رده ۴۴ صعود کرد و همچنین در آسیا از رده هفتم به ششم صعود نمود

ادامه مطلب