مهمانان جام خاوران 4

redpassion_large

  • کاربر: جواد میزانی

 

آقای وحید کلاته

جدول استاندارد

خانم ها :النا و هلیا کامران نیا

جدول استاندارد

آ

آقای سید محمد علی و سید عرفان لایق خویدکی

جدول استاندارد

آقای امیر حسین نورا 

جدول استاندارد و بلیتز

آقای آقایی به همراه نوجوانان قاینی

(علی چوپانی ،علیرضا اباذری و امیر حسین چدانی )

جدول استاندارد و بلیتز

سیامی

آقای امیر حسین عبدالله آبادی 

 

جدول استاندارد و بلیتز

آقای علیرضا مظهری 

جدول استاندارد

استاد فیده محترم آقای مرتضی عسگری

جدول استاندارد و بلیتز

استاد فیده محترم آقای محمد وحیدی

جدول استاندارد


آقای بدریا جهانتیغی

جدول استاندارد

خانم زهره دهقان

جدول استاندارد

آقای امیر ایران فر

جدول استاندارد و بلیتز

شایان سلجوقی ،محمد زنده فیلی،محمد صادق غزالی،فاطمه زهرا غزالی ، عرفان کرمی ،یونس صمدی

جدول استاندارد

آقای امیر اسدالهی مجرد

جدول استاندارد

آقای آرمین صفر نژاد

جدول استاندارد

آقای علی ازغندی و همسر گرامی

 

جدول استاندارد

آقای محمد یاسین عرب زاده

 

جدول استاندارد و بلیتز

تیمی سیامی

آقای احمد پورعنقا

جدول بلیتس و سیامی

آقای بهرام خیر خواه

جدول استاندارد

آقای محمد تقی والسلام

جدول استاندارد و بلیتز

تیمی سیامی

آقای سبحان زحمتی

جدول استاندارد

آقای محمد شریفیان

جدول استاندارد

آقای محمد حسین زرگر باشی و طلا زرگر باشی

جدول استاندارد

آقای سید امیر رضا رضوی

جدول استاندارد و بلیتز

تیمی سیامی

آقای ابوالفضل شیری

جدول استاندارد و سیامی

آقای محمد رضا رهنما

جدول استاندارد

آقای متین و مهدی آرین

جدول استاندارد

خانم ونوسا چرخ آبنوس

جدول استاندارد

آقای سجاد قدمگاهی

جدول استاندارد و بلیتس

آقای کامیار ریگی

جدول استاندارد و بلیتس

آقای پرهام سلیمی خراشاد

جدول تیمی سیامی

آقای نوید هوشدار محجوب

جدول استاندارد

استاد فیده آقای صاحبعلی عطا نژاد

جدول استاندارد

آقایان واعظی ،راشکی،یار محمد زهی

 

جدول سیامی

آقای نوید عیسی زایی

جدول استاندارد و بلیتس

استاد بین المللی محترم آقای شاهین مهندسی

جدول استاندارد

خانم کیانا معاضدی

جدول استاندارد و بلیتس

آقای مصطفی کیوانلو

جدول استاندارد

آقای امیر صالح توسلیان

جدول استاندارد

آقای عرفان بزرگ زاده

جدول استاندارد

آقای علی پاک نیت

جدول استاندارد

آقای پرویز خزاعی

جدول استاندارد

آقای میلادجرجندی

جدول استاندارد

آقای محب علی ارین پور

جدول استاندارد

آقای معین متصدی زاده

جدول استاندارد

آقای حمید رضا رضایی

جدول استاندارد

آقای عارف شه بخش

جدول استاندارد

آقای رضا عبدالهی صابر

جدول استاندارد

آقای علیرضا عسگری

 

جدول استاندارد

آقای امین پور رضا

جدول استاندارد

آقای میثم خرمی راد

جدول استاندارد

آقای فرشید خدا بنده

جدول استاندارد

آقای مهران زاهری

 

جدول استاندارد

آقای وهاب ریگی

جدول استاندارد و بلیتس

آقای محمد ابراهیم حسینی

 

جدول استاندارد و بلیتس

آقای نیما حسین زاده

جدول استاندارد

آقای مسعود فرخی

 

جدول استاندارد

آقای عارف شه بخش

 

آقای امیر متین کاری

   

استاد فیده محترم آقای مازیار باقری

 

استاد فیده محترم آقای مهرداد صداقتی

 

آقای محمد حسین قاسم زاده

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

نظرات

ثبت نظر