علیرضا قورچی بیگی قهرمان نوزدهمین دوره مسابقات شطرنج نابینایان کشور

redpassion_large

  • کاربر: جواد میزانی

علیرضا قورچی بیگی قهرمان نوزدهمین دوره مسابقات شطرنج نابینایان کشور

علیرضا قورچی بیگی از استان قزوین قهرمان نوزدهمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی نابینایان و کم بینایان کشور شد. این مسابقات از تاریخ 8 تا 11 اردیبشهت ماه سال 1397 در شهر بابلسر و با همکاری فدراسیون نابینایان در 7 دور به روش سوییس برگزار شد.

علیرضا قورچی بیگی با 6/5 امتیاز امید کریمی از اصفهان با 6 امتیاز و حمزه مصلح رشت آبادی از خوزستان با 5/5 امتیاز سوم شدند.

سرداوری این مسابقات بر عهده داور بین المللی فریدون اسکندری و برگزاری مسابقات بر عهده علی اکبر هدهدی مدیر انجمن نابینایان کشور بود.

لینک نتایج مسابقات

نظرات

ثبت نظر