مسابقات قهرمانی شطرنج استاندارد استان خراسان جنوبی (ریتد)

redpassion_large

  • کاربر: جواد میزانی

هیات شطرنج استان خراسان جنوبی برگزار میکند

مسابقه قهرمانی شطرنج استان سال 2018 – استاندارد

رده سنی آزاد –آقایان و بانوان

برای سومین بار در استان – قهرمانی استان ریتد

جهت اعزام قهرمان استان به مسابقه نیمه نهایی قهرمانی کشور

آیین نامه مسابقات:

زمان مسابقات:

1- مسابقات : جمعه 4 خرداد  ماه 1397 همزمان 9 رمضان 1439 ساعت 21 آغاز و بسته به تعداد شرکت کنندگان در 5 یا 7 دور به روش سوئیسی در 2 جدول آقایان و بانوان برگزارمیگردد.

2-مسابقات تابع قوانین فیده خواهد بود و جدول مسابقات به فیده جهت محاسبه ریتینگ ارسال خواهدشد.

3-قرعه کشی مسابقات با استفاده از آخرین نسخه نرم افزار  SwissM anagerانجام خواهد گرفت.

4-زمان بازی

برای هر بازیکن 60 دقیقه و30 ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی میباشد(ریتد)

5-زمان مجاز تاخیر برای بازی های استاندارد برای هر بازیکن 30 دقیقه از زمان آغاز هر دور(استارت) می باشد.

6-داشتن کارت (یا کد)سیستم جامع معتبر برای تمامی شرکت کنندگان الزامی میباشد.

7-ثبت نام به صورت اینترتی در سایت www.birjandchess.ir و با شرایط زیر انجام میشود و ثبت نام زمانی کامل است که پس از واریز وجه به صورت اینترنتی نام بازیکن پس از 24 ساعت در جدول مورد نظر ثبت شده باشد.

الف )ورودی مسابقه در جدول آقایان                 مبلغ  :    300/000ريال

ب   )ورودی  مسابقه جدول بانوان                        مبلغ  :    200/000ريال

 

 

8-رده بندی و پوئن شکنی (مسابقه متعارف و بلیتس )

رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین میگردد و چنانچه دو یاچند بازیکن در امتیازات کسب شده نهایی با یکدیگر برابر باشند برای تعیین رده بندی آنها از شکست امتیاز به شرح زیر و به ترتیب اولویت استفاده خواهد شد.

پرداخت جوایز صرفا بر اساس رده بندی نهایی می باشد و جوایز تقسیم نمی شود.

1- رویارویی مستقیم( چنانچه تمامی بازیکنان هم امتیاز همه با هم بازی کرده باشند)   2- برد بیشتر
3
بوخ هولز متوسط  1                4-بوخ هولز متوسط 2            5-مجموع بوخ هولز  

9-جوایز مسابقات :                   در صورت حضور حداقل 20 بازیکن در هر جدول

مقام در  مسابقه متعارف

مبلغ جایزه

مقام اول

حکم قهرمانی + کمک هزینه اعزام به مسابقات نیمه نهایی قهرمانی کشور سال  2018از طرف هیات استان

+1/500/000ريال کمک هزینه اعزام به مسابقات نیمه نهایی قهرمانی کشور سال  2018از طرف هیات شطرنج بیرجند

 +500/000ريال کمک هزینه اعزام به مسابقات نیمه نهایی قهرمانی کشور سال  2018از طرف مدرسه شطرنج کیش

به هنگام اعزام))

 

 

 

مقام دوم

حکم قهرمانی +        1/500/000ريال جایزه نقدی

 

مقام سوم

حکم قهرمانی +  1/00/000ريال جایزه نقدی

مقام اول بانوان

حکم قهرمانی + کمک هزینه اعزام به مسابقات نیمه نهایی قهرمانی کشور سال  2018از طرف هیات استان

+1/000/000ريال کمک هزینه اعزام به مسابقات نیمه نهایی قهرمانی کشور سال  2018از طرف هیات شطرنج بیرجند

 +500/000ريال کمک هزینه اعزام به مسابقات نیمه نهایی قهرمانی کشور سال  2018از طرف مدرسه شطرنج کیش

به هنگام اعزام))

 

مقام دوم بانوان

حکم قهرمانی + 1/250/000ريال  جایزه نقدی

 

مقام سوم بانوان

حکم قهرمانی +     1/000/000ريال جایزه نقدی

مقام اول  نوجوانان (آقا)

800/000ريال   جایزه نقدی

لازم به ذکر میباشدجلسه هماهنگی بابت اعزام قهرمانان استان ، با ریاست هیات استان پس از این مسابقه برگزار و افراد مورد نظر به عنوان سهمیه استان در مسابقه نیمه نهایی قهرمانی کشور معرفی میگردند.

همچنین  قهرمانان می بایست شرط عضویت در سیستم جامع استان یا حداقل 6 ماه سکونت در‌آن استان را دارا باشند و هر شطرنج باز تنها می تواند در قهرمانی یکی از استانهای کشور در هر سال بازی نماید.

 

10- برنامه مسابقات:
 برنامه زمان بندی مسابقات به صورت زیر است 

دور

تاریخ

روز

ساعت

اول

4 خرداد ماه 97

جمعه

21

دوم

5 خرداد ماه 97

شنبه

21

سوم

6 خرداد ماه 97

یک شنبه

21

چهارم

7 خرداد ماه 97

دوشنبه

21

پنجم

8 خرداد ماه 97

سه شنبه

21

ششم

9 خرداد ماه 97

چهار شنبه

21

هفتم

10 خرداد ماه 97

پنج شنبه

21

هشتم-در صورت تعداد 40نفر

11 خرداد ماه 97

جمعه

21

نهم-در صورت تعداد 40 نفر

12 خرداد ماه 97

شنبه

21

11- به استناد بخشنامه صادر شده از سوی فدراسیون شطرنج بازیکنان مجاز نیستند بدون اجازه سرداور مسابقات اقدام به ترک جدول و انصراف از مسابقات نمایند و بازیکنان خاطی مطابق بخشنامه مذکور به مدت 6 ماه از شرکت در هرگونه مسابقه ای محروم می شوند. ضمنا درخواست انصراف باید به صورت کتبی با امضا بازیکن به سرداور مسابقات صورت گیرد.

12-پیش از شروع دور اول مسابقات برگزار کننده اعضای هیئت ژوری را معرفی می نماید. هر گونه اعتراض به رای سرداور تا 20 دقیقه  پس از پایان آخرین بازی آن  دور به صورت کتبی و با پرداخت مبلغ 00 1هزار تومان اقدام پذیر خواهد بود. بدیهی است در صورتی که اعتراض وارد باشد مبلغ مورد نظر به معترض عودت داده میشود.

13-محل برگزاری مسابقات:

بیرجند- انتهای خیابان توحید – تقاطع خیابان 15 تیر تالار شطرنج

14-شماره های تماس :

هیات شطرنج استان خراسان جنوبی :32424457-056    و فاکس:32441677-056

مسئول کمیته لیگ و مسابقات و داوران استان : 09155628009 آقای میزانی 

نظرات

ثبت نظر