مسابقه رپید جمعه 8 تیر ماه 1397

redpassion_large

  • کاربر: جواد میزانی

هیات شطرنج شهرستان بیرجند برگزار میکند

مسابقه رپید 10 دقیقه به همراه 2 ثانیه فیشر

جمعه 8 تیر ماه 1397

ساعت 20

 محل تالار شطرنج بیرجند

ورودی همه بازیکنان 15 هزار تومان

جوایز مسابقه :

با حضور حداقل 30 بازیکن

نفر اول :مبلغ 100 هزار تومان

نفر دوم:80 هزار تومان

نفر سوم :60 هزار تومان

نفر اول نوجوانان (پسر یا دختر ):80 هزار تومان

نفر دوم نوجوانان (پسر یا دختر ):60 هزار تومان

نفر برتر بانوان که در لیست فوق نباشد :50 هزار تومان

نظرات

ثبت نظر