چارت هیات

redpassion_large

  • کاربر: جواد میزانی


نام و نام خانوادگی


    سمت             

                                     تصاویر در قسمت درباره ما


جواد میزانی 

مسئول سیستم‌جامع


جواد میزانی

مسئول کمیته مسابقات و داوران


علی جعفری

رئیس هیئت استان


زهره بهدانی

نائب رئیس


ریحانه نور محمدی

مسئول کمیته مربیان


حسین بصیرت

مسئول کمیته فنی


حسین بصیرت

رئیس هیئت شهرستان‌ بیرجند


مجتبی قلاسی مود

مسئول کمیته آموزش‌و‌استعدادیابی


محمد نوفرستی

خزانه‌دار


محسن محبوب

رئیس هیئت شهرستان‌


مهدی محمدزاده آیسک

رئیس هیئت شهرستان‌


سید احمد علی بنائی

رئیس هیئت شهرستان‌


عباس طاوسی

رئیس هیئت شهرستان‌


فاطمه میزانی

مسئول کمیته فرهنگی

نظرات

saman
saman

1393/09/13

سلام لطفاً این لیست را برحسب سمت مرتب کنید.

ثبت نظر