مراسم سوم مرحوم علی رمضانی

redpassion_large

  • کاربر: جواد میزانی

علی جان همه ما در غم از دست دادنت به ماتم نشستیم.

اندوه ما در غم از دست دادن

آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمیگنجد

تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم

و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

 

مراسم سوم مرحوم علی رمضانی یکشنبه 11 آذر ماه ساعت 14:30 مسجد فلکه اول سجاد شهر برگزار میگردد.

 

نظرات

ثبت نظر