مسابقه جدول بسته بلیتس جمعه 16 آذر ماه ساعت 10صبح برگزار میگردد

redpassion_large

  • کاربر: جواد میزانی

آیین نامه مسابقات

1- جمعه 16 آذر ماه 1397 ساعت 10 صبح

 

2-مسابقات در  9 یا 11دور به روش دوره ای  برگزار و تابع قوانین فیده خواهد بود. و جهت محاسبه ریتینگ به فیده ارسال میگردد.

 

3-زمان بازی

 

برای هر بازیکن 3 دقیقه و 2 ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی میباشد.

 

 

4-ورودی مسابقه 50 هزار تومان میباشد.

 

5-رده بندی و پوئن شکنی رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین میگردد و چنانچه دو یاچند بازیکن در امتیازات کسب شده نهایی با یکدیگر برابر باشند برای تعیین رده بندی آنها از شکست امتیاز به شرح زیر و به ترتیب اولویت استفاده خواهد شد.

1- رویارویی مستقیم 2- برد بیشتر

3 سونه برگر                4-کویا          

با توجه به استقبال بازیکنان و محدود بودن بازیکنان شرکت کننده در جداول بسته  اولویت به بازیکنانی میباشد که زودتر ثبت نام نمایند.

جایزه نفر اول 100 هزار تومان و نفر دوم 70هزار تومان اهداء میگردد.

6-داشتن کد عضویت تمدیدشده سیستم جامع فدراسیون الزامی میباشد .

  7-مسئول کمیته لیگ و مسابقات و داوران استان : 09155628009 آقای مهندس میزانی 

نظرات

ثبت نظر