مسابقه شطرنج بلیتس

redpassion_large

  • کاربر: جواد میزانی

هیات شطرنج شهرستان بیرجند برگزار میکند

مسابقه شطرنج بلیتس

جمعه 14 دی ماه 97

 ساعت 10 صبح

ورودی 10 هزار تومان

به نفرات برتر مطابق آیین نامه های گذشته جوایز نقدی اهداء میگردد.

نظرات

ثبت نظر