مدرسه شطرنج کیش

redpassion_large

  • کاربر: جواد میزانی

مدرسه شطرنج کیش در سال 1387 تاسیس و فعالیت خود را آغاز نموده است.

این مدرسه هر ساله حدودا 80 شطرنج آموز را تحت آموزش خود قرار میدهد.

مدیریت این مدرسه در اختیار آقای جواد میزانی و مدیره داخلی خانم فاطمه میزانی و آقای مجتبی قلاسی مود هستند.

آموزش در تمای سطوح طبق روش مدارس شطرنج روسیه

آمادگی    مقدماتی    متوسطه   نیمه پیشرفته   و پیشرفته

 

برنامه کلاس های مدرسه شطرنج کیش در تابستان 1397

 

1 آمادگی : گروه 1 - روز های فرد ساعت 17 الی 19

2 آمادگی : گروه 2 - روز های زوج ساعت 17 الی 19

3 آمادگی : گروه 3 - روز های فرد ساعت 19 الی 21

4-نیمه پیشرفته : روز های زوج 10 و نیم صبح و روز های فرد 15

5-پیشرفته 1 :روز های زوج ساعت 9 صبح

6-پیشرفته 2 : روز های زوج ساعت 12

 

p

ircf

ircf2

اطلاعات دیگر در آینده نزدیک اعلام میگردد. . . .

نظرات

ثبت نظر