حضور آقای مسعود رشیدی از کرمانشاه را به جام خاوران گرامی میداریم

redpassion_large

  • کاربر: جواد میزانی

حضور آقای مسعود رشیدی از کرمانشاه با ریتینگ بین المللی 1653 را به جام خاوران گرامی میداریم

نظرات

ثبت نظر