قهرمانان بانوان استان مشخص شدند

redpassion_large

  • کاربر: جواد میزانی

مسابقات قهرمانی شطرنج متعارف استان  خراسان جنوبی در قسمت بانوان پنجشنبه 3 دی ماه با حضور 32 بازیکن در 5 دور به روش سوئیسی  برگزار گردید.

در پایان نفرات اول در هر رده سنی به شرح ذیل اعلام گردید.

1-رده سنی زیر 8 سال :ستاره عباسی مدال طلا از بیرجند

2-رده سنی زیر 10 سال :مهتاب وطنی مقدم مدال طلا از بیرجند

3-رده سنی زیر 12 سال :مشیانه تازهرو مدال طلا از بیرجند

4-رده سنی زیر 14 سال :ویدا ثامن مدال طلااز بیرجند

5-رده سنی زیر 16 سال :مهرنوش آرمند مدال طلا از بیرجند

6-رده سنی زیر 18 سال :آیلین میراب شبستری مدال طلا از بیرجند

7-رده سنی زیر 20 سال :عالیه اژدری بورنگ مدال طلا از بیرجند

8-رده سنی بالای 20 سال :مرضیه ذابحی مدال طلا از بیرجند

جلسه اهداء احکام قهرمانی متعاقبا اعلام میگردد.

نظرات

ثبت نظر