جام ستارگان 95 مدرسه شطرنج

redpassion_large

  • کاربر: جواد میزانی

جام ستارگان 95 مدرسه شطرنج

کلاس نیمه پیشرفته


بازیکنان پیشرفته (زیر 20 سال )

روز های زوج ساعت 10:30 

 

مسابقه بلیتز
 نظرات

ثبت نظر