نورمحمدی قهرمان بانوان استان شد

redpassion_large

  • کاربر: جواد میزانی

مسابقه شطرنج قهرمانی بانوان استان خراسان جنوبی به پایان رسید . در پایان بهد از 9 دور رقابت به روش دوره ای خانم نرجس نورمحمدی با 8و نیم امتیاز در جایگاه نخست ایستاد .

خانم کوثر امیری نژاد نیز در جایگاه دوم با پوئن شکنی بالاتر نسبت به عالیه اژدری قرار گرفت.


نظرات

ثبت نظر