جدول نهایی قهرمانان بلیتز جشنوراه زمستانی 1395 هیات شطرنج شهرستان بیرجند

redpassion_large

  • کاربر: جواد میزانی

 

نتایج در سایت رسمی مسابقات قهرمان بزرگسالان قهرمان نوجوانان پسر قهرمان بانوان کد جدول قهرمانان

مجتبی قلاسی مود مصطفی شاه دادی نرجس نورمحمدی rated1

ابوالفضل حسینی محمود حیدری مهرنوش آرمند A

امیر حسین معصومی سید مهدی اسلامی نیا مهر نوش آرمند B

میلاد مشرقی مقدم سید مهدی اسلامی نیا مهر نوش آرمند C

ابوالفضل حسینی مصطفی شاه دادی مهر نوش آرمند rated2

مجتبی قلاسی مود مصطفی شاه دادی نرجس نورمحمدی D

میلاد مشرقی مقدم محمود حیدری عالیه اژدری E

مجتبی قلاسی مود سید مهدی اسلامی نیا عالیه اژدری F

مجتبی قلاسی مود مصطفی شاه دادی
مرضیه ذابحی
G

علی رمضانی مصطفی شاه دادی نرجس نورمحمدی rated3

مصطفی شاه دادی
اشکان حسینی
مهرنوش آرمند
H

مرتضی

زمانی

احسان نوفرستی

مهرنوش

آرمند

I

مجتبی قلاسی مود مصطفی شاه دادی مرضیحه ذابحی J
میلاد مشرقی مقدم مصطفی شاه دادی مرضیه ذابحی rated4

میلاد مشرقی مقدم اشکان حسینی مرضیه ذابحی K

مجتبی قلاسی مود مصطفی شاه دادی مرضیحه ذابحی L
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

آیین نامه متعاقبا اعلام میگردد

 

جدول 1

جدول 2

جدول 3

نظرات

ثبت نظر