گالری تصاویر

wonderland

اهداء احکام قهرمانان استان - بانوان 1394/11/14

گالری تصاویر
wonderland

اهداء احکام قهرمانان استان - آقایان 1394/11/14

گالری تصاویر
wonderland

اولین دوره مسابقه شطرنج 960 در بیرجند-29 آبان ماه 1394

گالری تصاویر
wonderland

مسابقه گرامیداشت هفته دفاع مقدس-3مهر ماه 94

گالری تصاویر
wonderland

جام رمضان سال 1394

گالری تصاویر
wonderland

پنجمین دوره سیمنار داوری فیده-اصفهان-24اردیبهشت ماه1394

گالری تصاویر
wonderland

تصاویر مسابقه بلیتس 10-1-1394 جام خاوران

گالری تصاویر
wonderland

تصاویر تور گردش گری بیرجند -شماره 3-باغ موزه اکبریه

گالری تصاویر
wonderland

تصاویر تور گردش گری بیرجند -شماره 2-مدرسه شوکتیه

گالری تصاویر