گالری تصاویر

wonderland

تصاویر تور گردش گری بیرجند -شماره 1-قلعه بیرجند

گالری تصاویر
wonderland

تصاویر دور دوم و سوم مسابقات

گالری تصاویر
wonderland

تصاویر دور اول جام خاوران

گالری تصاویر
wonderland

مراسم افتتاحیه مسابقه جام خاوران 6 فروردین ماه 1394

گالری تصاویر
wonderland

تجلیل از قهرمانان استان در سال 93

گالری تصاویر
wonderland

مجمع انتخاب رئیس هیات استان 18بهمن ماه1393

گالری تصاویر
wonderland

اهداء جوایز لیگ و مسابقه انفرادی نوجوانان

گالری تصاویر
wonderland

لیگ نوجوانان - بانوان - بیرجند-1393

گالری تصاویر
wonderland

لیگ نوجوانان - آقایان- بیرجند-1393

گالری تصاویر